Economy preprava – cenník

Nosnosť 

(prípadne s euro paletou)

Prepravné za 1km
30-200 kg 0,28 €
201-450 kg 0,33 €
451-650 kg 0,38 €
651-900 kg 0,43 €

Výška sadzby je priamo úmerná vzdialenosti v km a hmotnosti.

* garancia doby doručenia sa vzťahuje na prepravu
* ceny sú uvádzané v EUR

dodanie_3_mdodanie_4_m