Dodanie

Pre našich zákazníkov a odberateľov sme sa rozhodli dodávať objednané výrobky vlastnou dopravou.

  • Zabránili sme prekladaniu a v mnohých prípadoch nie vždy dobrému zaobchádzaniu pri vykládkach a opätovných nakládkach.
  • Technická dokumentácia pre výrobu určitých dielov si vyžaduje veľmi prísne rozmerové, alebo povrchové tolerancie.
  • Prekládky u prepravcov nie sú dostatočne zabezpečené proti nepatrnému poškodeniu, nárazu alebo pri vrstvení na seba.
  • Veľmi často nastala situácia poškodenia, mechanického alebo povrchového, čo malo za následok zlú funkčnosť alebo úplnú nefunkčnosť veľmi presných súčiastok.
  • V súčasnej dobe sme schopní dodávať našim zákazníkom tovar – na jeden zvoz do celkovej hmotnosti 900kg.
  • Do budúcnosti plánujeme túto hmotnosť mnohonásobne prekročiť.