Sériová výroba

  • Výroba na sústružníckych automatoch (napr. špeciálne presné podložky, dištančné puzdrá a pod.)
  • CNC sústruženie a frézovanie ( vŕtacie nástroje, závesy, podložky, odvzdušňovacie a vypúšťacie skrutky, špeciálne vymedzovacie a dorazové skrutky, matice, dištančné podložky, atď.)
  • Sprostredkujeme strojársku výrobu pre výrobné firmy s voľnými výrobnými kapacitami, podľa technológie kovovýroby, vo všetkých oblastiach strojárskeho priemyslu.
  • Jednorazová, alebo opakujúca sa výroba podľa technickej dokumentácie.